Úřední deska

Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání ve věci řízení o změně č. 2 Územního plánu Němčičky – Vyvěšeno 10. 7. 2023 / Svěšeno 30. 8. 2023

starosta obce

Zobrazit nástěnku úřední desky | Archiv úřední desky