Archiv úřední desky

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků – Vyvěšeno 9. 11. 2023 / Svěšeno 30. 11. 2023

obec Němčičky

Návrh opatření obecné povahy (výjimka ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje silně ohroženého zvláště chráněného živočicha bobra evropského – Vyvěšeno 1. 11. 2023 / Svěšeno 17. 11. 2023

KrÚ Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí

Veřejná nabídka na prodej části pozemku – Vyvěšeno 27. 10. 2023 / Svěšeno 13. 11. 2023

Starosta obce

Veřejná nabídka na výpůjčku – Vyvěšeno 20. 10. 2023 / Svěšeno 6. 11. 2023

Starosta obce

Stanovisko k Návrhu změny č. 2 územního plánu Němčičky – Vyvěšeno 2. 10. 2023 / Svěšeno 20. 10. 2023

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí

Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Obecně závazná vyhláška č. 4/2023 – Vyvěšeno 27. 9. 2023 / Svěšeno 13. 10. 2023

obec Němčičky

Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Obecně závazná vyhláška č. 3/2023 – Vyvěšeno 27. 9. 2023 / Svěšeno 13. 10. 2023

obec Němčičky

Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Obecně závazná vyhláška č. 2/2023 – Vyvěšeno 27. 9. 2023 / Svěšeno 13. 10. 2023

obec Němčičky

Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Obecně závazná vyhláška č. 1/2023 – Vyvěšeno 27. 9. 2023 / Svěšeno 13. 10. 2023

obec Němčičky

Záměr pachtu částí pozemků – Vyvěšeno 26. 9. 2023 / Svěšeno 12. 10. 2023

starosta obce

Svolání veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky - úterý 26. září 2023 – Vyvěšeno 19. 9. 2023 / Svěšeno 26. 9. 2023

Starosta obce

Svolání veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 5.9.2023 v 19 hodin – Vyvěšeno 29. 8. 2023 / Svěšeno 5. 9. 2023

starosta obce

Záměr pachtu – Vyvěšeno 17. 8. 2023 / Svěšeno 5. 9. 2023

Obec Němčičky

Veřejná nabídka na prodej části pozemku – Vyvěšeno 17. 8. 2023 / Svěšeno 4. 9. 2023

Starosta obce

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH – Vyvěšeno 14. 8. 2023 / Svěšeno 31. 8. 2023

MěÚ Hustopeče, odbor přestupků a silničního hospodářství

Vyhlášení skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu – Vyvěšeno 31. 7. 2023 / Svěšeno 18. 8. 2023

MěÚ Hustopeče, odbor životního prostředí

Veřejná vyhláška - zahájení společného řízení Rekonstrukce obecní komunikace Za Humny II. etapa – Vyvěšeno 14. 6. 2023 / Svěšeno 30. 6. 2023

MěÚ Hustopeče, odbor přestupků a silničního hospodářství

Veřejná vyhláška - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH – Vyvěšeno 7. 6. 2023 / Svěšeno 22. 6. 2023

MěÚ Hustopeče, odbor přestupků a silničního hospodářství

Veřejná vyhláška - POVOLENÍ UZAVÍRKY SILNIČNÍH PROVOZU NA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ ÚČELOVÉ KOMUNIKACI – Vyvěšeno 7. 6. 2023 / Svěšeno 22. 6. 2023

MěÚ Hustopeče, odbor přestupků a silničního hospodářství

Návrh závěrečného účtu za rok 2022 DSO Čistý Jihovýchod – Vyvěšeno 5. 6. 2023 / Svěšeno 23. 6. 2023

DSO Čistý Jihovýchod

Svolání veřejného zasedání – Vyvěšeno 30. 5. 2023 / Svěšeno 7. 6. 2023

starosta obce

Záměr výpůjčky – Vyvěšeno 30. 5. 2023 / Svěšeno 16. 6. 2023

Obec Němčičky

Návrh závěrečného účtu za rok 2022 (Mikroregion Hustopečsko) – Vyvěšeno 19. 5. 2023 / Svěšeno 30. 6. 2023

Mikroregion Hustopečsko

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Zobrazit nástěnku úřední desky