Archiv úřední desky

Veřejná nabídka na prodej pozemku – Vyvěšeno 30. 4. 2024 / Svěšeno 16. 5. 2024

Starosta obce

Veřejná nabídka na pronájem klubovny KD s příslušenstvím – Vyvěšeno 24. 4. 2024 / Svěšeno 10. 5. 2024

Starosta obce

Veřejná nabídka na pacht pozemku – Vyvěšeno 18. 4. 2024 / Svěšeno 6. 5. 2024

Starosta obce

Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č.j. 1464106/24/3000-11530-705400 – Vyvěšeno 15. 4. 2024 / Svěšeno 15. 5. 2024

finanční úřad pro Jihomoravský kraj

Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení o povolení uzavírky silničního provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci – Vyvěšeno 9. 4. 2024 / Svěšeno 26. 4. 2024

MěÚ Hustopeče, odbor přestupků a silničního hospodářství

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise - volby do Evropského parlamentu – Vyvěšeno 8. 4. 2024 / Svěšeno 13. 5. 2024

starosta obce

Závěr zjišťovacího řízení ke koncepci "Akční plán zlepšování kvality ovzduší Jihomoravského kraje" – Vyvěšeno 26. 3. 2024 / Svěšeno 12. 4. 2024

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí

Opatření obecné povahy - odchylný postup od zákazu úmyslně usmrcovat jedince kormorána velkého – Vyvěšeno 12. 3. 2024 / Svěšeno 29. 3. 2024

kú JMK, odbor životního prostředí

Záměr pronájmu pozemku parc. č. st. 453 – Vyvěšeno 7. 3. 2024 / Svěšeno 25. 3. 2024

starosta obce

Svolání veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14. března v 19 hodin – Vyvěšeno 6. 3. 2024 / Svěšeno 14. 3. 2024

starosta

Veřejná vyhláška - Oznámení opatření obecné povahy - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH – Vyvěšeno 6. 3. 2024 / Svěšeno 22. 3. 2024

MěÚ Hustopeče, odbor přestupků a silničního hospodářství

Informace o oznámení koncepce – Vyvěšeno 23. 2. 2024 / Svěšeno 15. 3. 2024

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí

Veřejná nabídka na prodej pozemku – Vyvěšeno 14. 2. 2024 / Svěšeno 4. 3. 2024

Starosta obce

Návrh opatření obecné povahy – Vyvěšeno 24. 1. 2024 / Svěšeno 9. 2. 2024

JMK, odbor životního prostředí

Opatření obecné povahy - výjimka ze zákazu bobr evropský – Vyvěšeno 20. 12. 2023 / Svěšeno 20. 1. 2024

Krajský úřad JMK

Oznámení o vyhlášení právního předpisu (OZV č. 5/2023) – Vyvěšeno 18. 12. 2023 / Svěšeno 2. 1. 2024

ministerstvo vnitra

Návrh rozpočtu na rok 2024, návrh rozpočtového výhledu 2025 - 2027 - ZŠ Němčičky – Vyvěšeno 6. 12. 2023 / Svěšeno 31. 1. 2024

Obec Němčičky

Svolání veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 14.12.2023 – Vyvěšeno 6. 12. 2023 / Svěšeno 14. 12. 2023

starosta obce

Ceník vodného na rok 2024 – Vyvěšeno 4. 12. 2023 / Svěšeno 25. 12. 2023

Vodovody a kanalizace Břeclav

Návrh rozpočtu na rok 2024 a Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2025 - 2026 – Vyvěšeno 29. 11. 2023 / Svěšeno 20. 12. 2023

DSO ČJ

Návrh rozpočtu 2024 a Návrh SVR 2025-2026 – Vyvěšeno 24. 11. 2023 / Svěšeno 11. 12. 2023

Mikroregion Hustopečsko

Návrh rozpočtu na rok 2024 a rozpočtového výhledu 2025 - 2026 – Vyvěšeno 21. 11. 2023 / Svěšeno 31. 12. 2023

DSO Dobrá voda

Návrh rozpočtu na rok 2024, Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2025 - 2026 – Vyvěšeno 20. 11. 2023 / Svěšeno 31. 12. 2023

Svazek obcí Modré Hory

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků – Vyvěšeno 9. 11. 2023 / Svěšeno 30. 11. 2023

obec Němčičky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Zobrazit nástěnku úřední desky