Obecně závazné vyhlášky obce

Aktuálně platné Obecně závažné vyhlášky a řády najdete ve Sbírce právních předpisů pod odkazem zde.
- do vyhledavače je třeba zadat "název vkladatele" (Obec Němčičky, Jihomoravský kraj, PSČ 691 07, ID DS 4ynb28y, IČ 00283401)
- zvolit zda chcete vyhledat 1) obecně závazné vyhlášky, 2) nařízení, 3) ostatní aktyOZV č. 2/2022 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí u zdanitelných staveb a zdanitelných jednotek (platná do 1.1.2024)

OZV č. 1/2022 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí (platná do 1.1.2024)

OZV č. 4/2021 o místním poplatku z pobytu (platná do 1.1.2024)

OZV č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (platná do 1.1.2024)

OZV č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

OZV č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu (platná do 31.12.2021)

OZV č. 2/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (platná do 31.12.2021)

OZV č. 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OZV č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (platná do 31. července 2020)

OZV č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu (platná do 15. dubna 2021)

OZV č. 2/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (platná do 31. července 2020)

OZV č. 1/2019 o místním poplatku ze psů (platná do 1.1.2024)

Nařízení č. 1/2014, kterým se vydává Tržní řád - zobrazit (formát pdf)

OZV č. 2/2014 - o regulaci hlučných činností spočívajících v provozu plynových děl pro plašení špačků ve vinicích - zobrazit (formát pdf)

OZV č. 4/2007 – o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technopárty - zobrazit (formát pdf)

OZV č. 2/2007 – kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů - zobrazit (formát pdf)