Monitorovací zprávy o výskytu škodlivých organismů v révě vinné

Monitorovací zprávy pro rok 2020 najdete zde: http://www.velke-pavlovice.cz/situacni-zpravy-o-ochrane-revy-vinne-2020.

Monitorovací zprávy pro rok 2020 najdete zde: http://www.velke-pavlovice.cz/situacni-zpravy-o-ochrane-revy-vinne-2020.