Monitorovací zprávy o výskytu škodlivých organismů v révě vinné

Monitorovací zprávy pro rok 2022 najdete zde: https://www.velke-pavlovice.cz/situacni-zpravy-o-ochrane-revy-vinne-2022-2022

 

Monitorovací zprávy pro rok 2022 najdete zde: https://www.velke-pavlovice.cz/situacni-zpravy-o-ochrane-revy-vinne-2022-2022