Monitorovací zprávy o výskytu škodlivých organismů v révě vinné

Monitorovací zprávy pro rok 2023 najdete zde: https://www.ekovin.cz/