Úřední deska

Veřejná nabídka na prodej části pozemku – Vyvěšeno 20. 9. 2021

starosta obce

Veřejná nabídka na výpůjčku KD – Vyvěšeno 17. 9. 2021

starosta obce

Opatření obecné povahy – Vyvěšeno 15. 9. 2021

Starosta

Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí – Vyvěšeno 6. 9. 2021

Starosta

Jmenování zapisovatelky okrskové volební komise – Vyvěšeno 27. 8. 2021

Starosta obce

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise – Vyvěšeno 9. 8. 2021

starosta

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ SPORT Němčičky z.s. – Vyvěšeno 10. 6. 2021

Obec Němčičky

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020 – Vyvěšeno 22. 2. 2021

Obecní úřad Němčičky

Ceník vodného na rok 2021 – Vyvěšeno 2. 12. 2020

Vodovody a kanalizace Břeclav a.s.

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZ – Vyvěšeno 28. 7. 2020

Ministerstvo zemědělství

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZe ze dne 02.04.2020 – Vyvěšeno 3. 4. 2020

Ministerstvo zemědělství

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019 – Vyvěšeno 27. 2. 2020

Obecní úřad Němčičky

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, změna a doplnění OOP MZe – Vyvěšeno 30. 8. 2019

Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZe – Vyvěšeno 4. 4. 2019

Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů

Informace o zveřejnění – Vyvěšeno 23. 3. 2017

DSO Dobrá voda

Informace o zveřejnění – Vyvěšeno 23. 3. 2017

Svazek obcí Modré Hory

Informace o zveřejnění – Vyvěšeno 23. 3. 2017

Obec Němčičky

Informace pro veřejnost – Vyvěšeno 25. 3. 2014

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Archiv úřední desky