Úřední deska

Výsledky hlasování ve volebním okrsku Němčičky – Vyvěšeno 28. 1. 2023

Veřejná nabídka na prodej části pozemku – Vyvěšeno 24. 1. 2023

Starosta obce Němčičky

Výsledky hlasování ve volebním okrsku Němčičky – Vyvěšeno 14. 1. 2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – Vyvěšeno 3. 11. 2022

Ministerstvo zemědělství
odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2021 – Vyvěšeno 16. 2. 2022

Obecní úřad Němčičky

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ SPORT Němčičky z.s. – Vyvěšeno 10. 6. 2021

Obec Němčičky

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020 – Vyvěšeno 22. 2. 2021

Obecní úřad Němčičky

Informace o zveřejnění – Vyvěšeno 23. 3. 2017

DSO Dobrá voda

Informace o zveřejnění – Vyvěšeno 23. 3. 2017

Mikroregion Hustopečsko

Informace o zveřejnění – Vyvěšeno 23. 3. 2017

Svazek obcí Modré Hory

Informace o zveřejnění – Vyvěšeno 23. 3. 2017

Obec Němčičky

Informace pro veřejnost – Vyvěšeno 25. 3. 2014

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Archiv úřední desky