Úřední deska

Zpráva auditora – zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření – Vyvěšeno 24. 5. 2022

Svazek Obcí ČISTÝ JIHOVÝCHOD

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí ČISTÝ JIHOVÝHOD za rok 2021 – Vyvěšeno 24. 5. 2022

Svazek obcí ČISTÝ JIHOVÝCHOD

Závěrečný účet za rok 2021 - DSO Dobrá voda – Vyvěšeno 18. 5. 2022

DSO Dobrá voda

Závěrečný účet za rok 2021 - Svazek obcí Modré Hory – Vyvěšeno 18. 5. 2022

Svazek obcí Modré Hory

Závěrečný účet za rok 2021 - Obec Němčičky – Vyvěšeno 18. 5. 2022

Obec Němčičky

Závěrečný účet za rok 2021 - Mikroregion Hustopečsko – Vyvěšeno 16. 5. 2022

Mikroregion Hustopečsko

Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam daň z nemovitých věcí na rok 2022 – Vyvěšeno 25. 4. 2022

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

Porovnání všech položek výpočtu cen pro stočné – Vyvěšeno 22. 4. 2022

Obec Němčičky

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2021 – Vyvěšeno 16. 2. 2022

Obecní úřad Němčičky

Opatření obecné povahy – Vyvěšeno 15. 9. 2021

Starosta

Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí – Vyvěšeno 6. 9. 2021

Starosta

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ SPORT Němčičky z.s. – Vyvěšeno 10. 6. 2021

Obec Němčičky

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020 – Vyvěšeno 22. 2. 2021

Obecní úřad Němčičky

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZ – Vyvěšeno 28. 7. 2020

Ministerstvo zemědělství

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZe ze dne 02.04.2020 – Vyvěšeno 3. 4. 2020

Ministerstvo zemědělství

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, změna a doplnění OOP MZe – Vyvěšeno 30. 8. 2019

Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZe – Vyvěšeno 4. 4. 2019

Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů

Informace o zveřejnění – Vyvěšeno 23. 3. 2017

DSO Dobrá voda

Informace o zveřejnění – Vyvěšeno 23. 3. 2017

Svazek obcí Modré Hory

Informace o zveřejnění – Vyvěšeno 23. 3. 2017

Obec Němčičky

Informace pro veřejnost – Vyvěšeno 25. 3. 2014

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Archiv úřední desky