Úřední deska

Svolání veřejného zasedání – Vyvěšeno 30. 5. 2023

starosta obce

Záměr výpůjčky – Vyvěšeno 30. 5. 2023

Obec Němčičky

Návrh závěrečného účtu za rok 2022 (Mikroregion Hustopečsko) – Vyvěšeno 19. 5. 2023

Mikroregion Hustopečsko

Záměr prodeje pozemků parc. č. 3319/36 a parc. č. 3319/37 – Vyvěšeno 17. 5. 2023

Obec Němčičky

Závěrečný účet DSO Dobrá voda za rok 2022 – Vyvěšeno 11. 5. 2023

DSO Dobrá voda

Závěrečný účet Svazku obcí Modré Hory za rok 2022 – Vyvěšeno 11. 5. 2023

Svazek obcí Modré Hory

Závěrečný účet obce Němčičky za rok 2022 – Vyvěšeno 10. 5. 2023

Obec Němčičky

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2022 – Vyvěšeno 27. 2. 2023

Obecní úřad Němčičky

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – Vyvěšeno 3. 11. 2022

Ministerstvo zemědělství
odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2021 – Vyvěšeno 16. 2. 2022

Obecní úřad Němčičky

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ SPORT Němčičky z.s. – Vyvěšeno 10. 6. 2021

Obec Němčičky

Informace o zveřejnění – Vyvěšeno 23. 3. 2017

DSO Dobrá voda

Informace o zveřejnění – Vyvěšeno 23. 3. 2017

Mikroregion Hustopečsko

Informace o zveřejnění – Vyvěšeno 23. 3. 2017

Svazek obcí Modré Hory

Informace o zveřejnění – Vyvěšeno 23. 3. 2017

Obec Němčičky

Informace pro veřejnost – Vyvěšeno 25. 3. 2014

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Archiv úřední desky