Úřední deska

Návrh úplné aktualizace č. 6 územně analytických podkladů SO ORP HUSTOPEČE – Vyvěšeno 1. 7. 2024

MěÚ Hustopeře, odbor územního plánování

Smlouva o návratné finanční výpomoci č. 2/2024/19 – Vyvěšeno 12. 6. 2024

Obec Němčičky

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2/2024/7 – Vyvěšeno 12. 6. 2024

Obec Němčičky

Smlouva o návratné finanční výpomoci č. 2/2024/20 – Vyvěšeno 12. 6. 2024

Obec Němčičky

Návrh závěrečného účtu Obce Němčičky za rok 2023 – Vyvěšeno 14. 5. 2024

Obec Němčičky

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2024/6 – Vyvěšeno 18. 4. 2024

Obec Němčičky

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2024/5 – Vyvěšeno 19. 3. 2024

Obec Němčičky

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2024/4 – Vyvěšeno 19. 3. 2024

Obec Němčičky

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2023 – Vyvěšeno 23. 2. 2024

Obecní úřad Němčičky

Ceník stočného na rok 2024 – Vyvěšeno 1. 12. 2023

Obec Němčičky

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – Vyvěšeno 12. 9. 2023

Obec Němčičky

Smlouva o návratné finanční výpomoci – Vyvěšeno 14. 6. 2023

Obec Němčičky

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2022 – Vyvěšeno 27. 2. 2023

Obecní úřad Němčičky

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2021 – Vyvěšeno 16. 2. 2022

Obecní úřad Němčičky

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ SPORT Němčičky z.s. – Vyvěšeno 10. 6. 2021

Obec Němčičky

Informace o zveřejnění – Vyvěšeno 23. 3. 2017

DSO Dobrá voda

Informace o zveřejnění – Vyvěšeno 23. 3. 2017

Mikroregion Hustopečsko

Informace o zveřejnění – Vyvěšeno 23. 3. 2017

Svazek obcí Modré Hory

Informace o zveřejnění – Vyvěšeno 23. 3. 2017

Obec Němčičky

Archiv úřední desky