Veřejnoprávní smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ SPORT Němčičky
uzavřena 12.09.2023    zveřejněna 12.09.2023

Smlouva o návratné finanční výpomoci - Němčičští stárci 2023
uzavřena 14.06.2023     zveřejněna 14.06.2023

Smlouva o návratné finanční výpomoci - Němčičští stárci
uzavřena 13.06.2022     zveřejněna 11.07.2022

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ SPORT Němčičky
uzavřena 09.06.2021     zveřejněna 10.06.2021