Veřejnoprávní smlouvy

Smlouva o návratné finanční výpomoci - Němčičští stárci
uzavřena 13.06.2022     zveřejněna 11.07.2022

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ SPORT Němčičky
uzavřena 09.06.2021     zveřejněna 10.06.2021