Zemědělství

Pro celkový vývoj Němčiček, jejichž obyvatelé byli vždy závislí na zemědělství, především pak na vinařství a ovocnářství, jsou charakteristickými údaje ze 17. století. Tehdy nebyla v Němčičkách kromě zahrádek kolem domů žádná zemědělská půda. Bylo zde 434 měřic vinohradů užívaných a 550 měřic vinohradů pustých (1674). Majetkové rozdíly mezi obyvateli byly minimální. V tomto ohledu měly Němčičky v rámci celého dnešního břeclavského okresu zvláštní charakter. Všechny ostatní obce měly vždy lánovou půdu nebo alespoň domky s poli. Němčičky neměly jiných usedlostí než domky bez půdy. Co do rozlohy vinohradů byly Němčičky šestou největší vinařskou obcí na Moravě.

Do vývoje vinařství zřejmě zasáhli také habáni, kteří měli v obci kolem roku 1560 svůj haushaben. Sláva němčičského vinařství v dalších stoletích poklesla. Těžkou ranou pro vinaře byl révokaz na počátku 20. století.

Od 19. století se v místním katastru rozšiřuje pěstování ovocných stromů. Tím se obec výrazně lišila od vsí okolních. Uveďme jen, že v roce 1935 zde bylo napočítáno 2 887 švestkových stromů, 3 219 třešní, 1 656 jabloní, 1 903 slív, 1 101 ořešáků, 2 956 keřů rybízu a 6 723 stromů meruněk. Toto složení se postupně rychle měnilo v neprospěch modrého ovoce a třešní a ve prospěch meruněk, které po druhé světové válce významně převládají. Pro zajímavost uveďme, že v roce 1952 bylo v místní výkupně vykoupeno 150 q třešní, 20 q rybízu, 10 q broskví, 10 q hrušek, 15 q ořechů, 3 vagóny jablek, 10 vagónů meruněk, 5 vagónů stolních hroznů.

Stejně jako v celé ČR došlo i v Němčičkách na kolektivizaci zemědělství, a to od roku 1950. Neradostná situace tu trvala do konce 50. let 20. století. V šedesátých letech dochází k výrobní specializaci. Družstvo se postupně zaměřuje především na vinice, meruňkové sady a vepřový dobytek. Z této doby jsou u nás první terasy v kraji pro vinice. V roce 1984 došlo ke sloučení JZD Velké Pavlovice, Bořetice a Němčičky, což se brzy ukázalo ekonomicky nevýhodné. Po roce 1990 došlo postupně k osamostatnění jednotlivých družstev. V současné době ZD Němčičky zpracovává asi 750 tun vinných hroznů a ve vlastním sklepním hospodářství vyrábí 500 000 litrů vína.