Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytnuté informace

Žádost ze dne 2. března 2020

Žádost ze dne 18. srpna 2019
Žádost ze dne 31. ledna 2019

Žádost ze dne 21. května 2018
Žádost ze dne 25. června 2018
Žádost ze dne 20. listopadu 2018

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací obcí Němčičky podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byl schválen zastupitelstvem obce dne 23. 4. 2013.