O zpravodaji

Obec Němčičky vydává místní informační zpravodaj pod názvem Němčičské čtení, který vychází čtyřikrát ročně (v měsíci březnu, červnu, září a prosinci).  

Své nápady, připomínky či články do Němčičského čtení můžete posílat na e-mailovou adresu cteni@nemcicky.cz. Vždy uveďte autora článku a fotografií. Děkujeme. Uzávěrka zpravodaje je uvedena vždy v tiráži předchozího čísla.

Uzávěrky čísel

březnové číslo - 10. března 2024

červnové číslo - 9. června 2024

zářijové číslo

prosincové číslo -  

Placená inzerce

Ceník za reklamu zveřejněnou v Němčičském čtení v barevném provedení (včetně DPH):

  • reklama zabírající celou stranu Němčičského čtení, cena 3.000 Kč (požadovaný inzerát nutno dodat zpracovaný na výšku)
  • reklama zabírající polovinu strany Němčičského čtení, cena 2.000 Kč (požadovaný inzerát nutno dodat zpracovaný na šířku)
  • reklama zabírající čtvrtinu strany Němčičského čtení, cena 1.500 Kč (požadovaný inzerát nutno dodat zpracovaný na výšku)
  • reklama zabírající osminu strany Němčičského čtení, cena 1.000 Kč (požadovaný inzerát lze dodat zpracovaný na šířku nebo na výšku)

Graficky zpracované inzeráty prosíme zasílat ve formátu JPG nebo PDF.
Upozorňujeme, že z důvodu grafické úpravy zpravodaje považujeme za celou stranu Němčičského čtení formát 18 x 26 cm (blíže viz obrázek níže).
Ceny jsou uvedeny za zveřejnění v jednom čísle Němčičského čtení.

Ukázka možností inzerce ve zpravodaji