Ochrana osobních údajů

Mikroregion Hustopečsko, Bc. Veronika Holečková, tel: 603 870 879, poverenec@hustopecsko.net, DS: 4id96sz

Obec Němčičky, Němčičky 221, 691 07 Němčičky, zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů osobní údaje, které obci Němčičky poskytujete.

V případě dotazu ke zpracování Vašich osobních údajů či uplatnění práv se můžete obrátit na obec písemně, elektronickým podáním do datové schránky, telefonicky či e-mailem přímo na pověřence pro ochranu osobních údajů.