Poskytování individuálních příspěvků

Žadatelé, tj. právnické a fyzické osoby, mají možnost požádat o poskytnutí individuálního příspěvku na základě podání žádosti. Formulář žádosti zde.