Poskytování individuálních příspěvků

VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ 2020
Výzva 2020
Žádost - formulář 2020

Žadatelé, tj. právnické a fyzické osoby, mají možnost požádat o poskytnutí individuálního příspěvku na základě podání žádosti. Formulář žádosti zde.