Povinné informace

Povinně zveřejňované informace podle Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě způsobem umožňujícím dálkový přístup a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 • oficiální název: Němčičky
 • důvod a způsob založení: dle zákona 128/2000 Sb.
 • organizační struktura: zastupitelstvo – 9 členů, finanční výbor, kontrolní výbor, starosta, účetní.
 • kontaktní spojení: Němčičky 221, 691 07 Němčičky
 • telefon: +420 774 419 835
 • e-mail: nemcicky@nemcicky.cz
 • internet: www.nemcicky.cz
 • případné platby můžete poukázat na: ČS č. ú. 1381822319/0800, nebo hotově na Obecním úřadě
 • IČ: 00283401
 • DIČ: CZ00283401
 • žádosti o informace: písemně, e-mailem
 • příjem žádostí a dalších podání: Obecní úřad Němčičky
 • nejdůležitější předpisy: zákon č. 128/2000 Sb., zákon č. 106/1999 Sb., organizační řády a interní předpisy, vyhlášky obce
 • seznam organizací: Základní škola a mateřská škola Němčičky – příspěvková organizace, Obecní knihovna – organizační složka obce, Jednotka SDH – organizační složka obce
 • výroční zpráva: viz http://www.nemcicky.cz/uredni-deska
 • adresa profilu zadavatele: www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-nemcicky