Realizované akce - dotační projekty

Fit stezka 

Na konci léta 2022 došlo k realizaci projektu Fit stezka Němčičky. V rámci projektu byly vybudovány fit prvky podél cyklostezky Němčičky – Bořetice. Fit stezka začíná u parkoviště TJ SOKOL Němčičky a končí malebným výhledem na ranč. Na stezce můžete najít celkem 7 stanovišť, které slouží k protažení a posílení celého těla.  Součástí jsou i odpočinková místa jako jsou lavičky, stojany na kola a informační tabule. Tento projekt je spolufinancován MAS Hustopečsko.

fotodokumentace

Spolufinancování