Znak a prapor obce

Dne 18. června 1998 udělil předseda Poslanecké sněmovny České republiky obci Němčičky znak a prapor.

Popis znaku

Dvakrát červeno-zlato-zeleně polcený štít, vlevo stříbrná lilie, uprostřed zeleného vršku černý kolík obtočený vinnou révou se čtyřmi modrými hrozny. Vpravo stříbrný špičatý klobouk se zlatou rolničkou na vrcholu a zlatou zatočenou podbradní šňůrou.
 
znak obce Němčičky

 

Popis praporu

List tvoří tři svislé pruhy: červený s bílou lilií, žlutý s modrým vinným hroznem a zelený s bílým špičatým kloboukem se žlutou rolničkou na vrcholu a žlutou zatočenou podbradní šňůrou. Poměr šířky a délky je 2:3. Význam jednotlivých obrazců: Nejstarší známá pečeť Němčiček má v pečetním poli dva vinné oblouky, nad každým vinný hrozen, jméno NIEMCZICZKY a letopočet 1641. Podobný obrazec je i na pečeti z 18. století. Středověký klobouk ukončený koulí či rolničkou nosili v erbu vladykové z Boleradic, později z Němčiček. Stříbrná lilie v červeném poli náležela významnému rodu ze Zástřízl. Tato lilie je zároveň symbolem Panny Marie, které je zasvěcen němčičský kostel pocházející z roku 1678.
 
obrázek praporu Němčičky