Kultura

Národopisně patří Němčičky do oblasti Hanáckého Slovácka. Podle kroje je obec zařazena k jižní skupině této oblasti. S místním krojem se můžeme seznámit především o dvou největších svátcích obce – o hodech a o vinařském dnu.
 
První víkend v červenci patří tradičním krojovaným hodům. Hody u nás začínají již pátečním dnem, kdy chlapci z chasy vyrazí s koňskými vozy do lesa pro tzv. máju. Ta se ještě tentýž večer staví na nádvoří kulturního domu. Samotné hodovní veselí začíná až sobotním večerem. Největší sláva je pak v neděli a v pondělí. Nedělní dopoledne se koná slavnostní mše v kostele, po které se krojovaní chlapci vydávají zvát celou obec na hody. Odpoledne je pak ve znamení průvodu krojované mládeže obcí a následně poté zábavy pod májů. Průvod krojované mládeže patří k nejsledovanějším událostem roku. V pondělí se pak tančí obřadní tanec zvaný zavádka. Hody jsou zkrátka největším svátkem obce v roce, kde se tančí za doprovodu dechové hudby až do rána…
 
Poslední prázdninový víkend patří Vinařskému dni, při kterém je středem pozornosti Zarážení hory. Zarážení hory se koná odpoledne před dominantou celého kraje – kapličkou sv. Antonína – v místě, kde stával do roku 1920 větrný mlýn. Celé odpoledne můžete na nádvoří kulturního domu shlédnout různá folklórní vystoupení a pečení tradičních trdelníků, které nelze neochutnat. Večer pak pokračuje v místním sportovním areálu burčákovou zábavou, jejíž součástí je tradiční neckyáda. Ve vinotéce pod kulturním domem je po celý den přehlídka a prodej vín místních vinařů a v obci jsou pro návštěvníky otevřeny sklepy k prohlídce i ochutnávání vín.
 
Ze starobylých zvyků se dodržuje předvelikonoční hrkání, v pondělí velikonoční šlahačka a v noci na 1. máje stavění břízek svobodným děvčatům.
 
Leden a únor je ve znamení plesů, které pořádají místní spolky. Nemůžeme opomenout ani výstavu vín, která se koná v měsíci květnu či svatomartinský košt hus a vín pořádaný při svátku svatého Martina.
 
Významnými akcemi roku jsou rovněž besedy s důchodci a oslava Dne matek, na jejichž organizování má velký podíl místní škola. Ta také oživuje společenský život přípravou divadelních představení.
 
Přes letní sezónu se na místním koupališti pořádají různé taneční akce jako diskotéky či country večery.