Program rozvoje obce

Program rozvoje obce Němčičky 2024-2040
Program rozvoje obce Němčičky na období 2024-2040 byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva obce Němčičky dne 14. prosince 2023, č. usnesení 5/2023/17.

Program rozvoje obce Němčičky
Program rozvoje obce Němčičky na období 2018 - 2023 byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva obce Němčičky dne 18. října 2017, č. usnesení 7/2017/7.