Program rozvoje obce

Program rozvoje obce Němčičky

Program rozvoje obce Němčičky na období 2018 - 2023 byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva obce Němčičky dne 18. října 2017, č. usnesení 7/2017/7.