Úřední deska

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise - volba prezidenta republiky – Vyvěšeno 13. 11. 2017 / Svěšeno 15. 1. 2018

Zobrazit nástěnku úřední desky | Archiv úřední desky