Úřední deska

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků – Vyvěšeno 9. 11. 2023 / Svěšeno 30. 11. 2023

obec Němčičky

Zobrazit nástěnku úřední desky | Archiv úřední desky