Úřední deska

Návrh opatření obecné povahy (výjimka ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje silně ohroženého zvláště chráněného živočicha bobra evropského – Vyvěšeno 1. 11. 2023 / Svěšeno 17. 11. 2023

KrÚ Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí

Zobrazit nástěnku úřední desky | Archiv úřední desky