Úřední deska

Stanovisko k Návrhu změny č. 2 územního plánu Němčičky – Vyvěšeno 2. 10. 2023 / Svěšeno 20. 10. 2023

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí

Zobrazit nástěnku úřední desky | Archiv úřední desky