Úřední deska

Veřejná vyhláška - Oznámení a pozvánka na veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také „A3 ZÚR JMK“) a projednání Vyhodnocení vlivů návrhu A3 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území – Vyvěšeno 29. 8. 2023 / Svěšeno 3. 10. 2023

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu

Zobrazit nástěnku úřední desky | Archiv úřední desky