Úřední deska

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH – Vyvěšeno 14. 8. 2023 / Svěšeno 31. 8. 2023

MěÚ Hustopeče, odbor přestupků a silničního hospodářství

Zobrazit nástěnku úřední desky | Archiv úřední desky