Úřední deska

Zveřejnění nepropachtovaného/nepronajatého majetku ve vlastnictví státu – Vyvěšeno 6. 2. 2018 / Svěšeno 31. 12. 2018

Státní pozemkový úřad

Zobrazit nástěnku úřední desky | Archiv úřední desky