Úřední deska

Veřejná vyhláška - oznámení opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – Vyvěšeno 27. 3. 2023 / Svěšeno 14. 4. 2023

odbor přestupků a silničního hospodářství

Zobrazit nástěnku úřední desky | Archiv úřední desky