Úřední deska

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost – Vyvěšeno 15. 2. 2023 / Svěšeno 3. 3. 2023

Obecní úřad Němčičky

Zobrazit nástěnku úřední desky | Archiv úřední desky