Úřední deska

Informace o telefonních číslech k nahlášení volby do zvláštní přenosné volební schránky pro volbu prezidenta z důvodu onemocnění COVID-19 – Vyvěšeno 3. 1. 2023 / Svěšeno 28. 1. 2023

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor správní a Krajský živnostenský úřad

Zobrazit nástěnku úřední desky | Archiv úřední desky