Úřední deska

Oznámení o době a místě konání 2. kola volby prezidenta republiky – Vyvěšeno 16. 1. 2018 / Svěšeno 29. 1. 2018

Zobrazit nástěnku úřední desky | Archiv úřední desky