Úřední deska

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost – Vyvěšeno 6. 10. 2022 / Svěšeno 24. 10. 2022

Obecní úřad Němčičky

Zobrazit nástěnku úřední desky | Archiv úřední desky