Úřední deska

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce – Vyvěšeno 8. 9. 2022 / Svěšeno 24. 9. 2022

starosta obce

Zobrazit nástěnku úřední desky | Archiv úřední desky