Úřední deska

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky – Vyvěšeno 19. 12. 2017 / Svěšeno 29. 1. 2018

Obec Němčičky

Zobrazit nástěnku úřední desky | Archiv úřední desky