Úřední deska

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost – Vyvěšeno 26. 8. 2022 / Svěšeno 12. 9. 2022

Obecní úřad Němčičky

Zobrazit nástěnku úřední desky | Archiv úřední desky