Úřední deska

Obecně závazná vyhláška č. 2/2022, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí u zdanitelných staveb a zdanitelných jednotek – Vyvěšeno 14. 7. 2022 / Svěšeno 1. 8. 2022

obec Němčičky

Zobrazit nástěnku úřední desky | Archiv úřední desky