Úřední deska

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH – Vyvěšeno 22. 6. 2022 / Svěšeno 8. 7. 2022

Městský úřad Hustopeče, odbor přestupků a silničního hospodářství

Zobrazit nástěnku úřední desky | Archiv úřední desky