Úřední deska

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTÍ POVOLENÍ UZAVÍRKY Č.j.: MUH/35814/22/393, Sp.zn.: ops/5219/22/393 – Vyvěšeno 10. 6. 2022 / Svěšeno 25. 6. 2022

Městský úřad Hustopeče, odbor přestupků a silničního hospodářství

Zobrazit nástěnku úřední desky | Archiv úřední desky