Úřední deska

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – Vyvěšeno 24. 3. 2022 / Svěšeno 8. 4. 2022

Odbor přestupků a silničního hospodářství Hustopeče

Zobrazit nástěnku úřední desky | Archiv úřední desky