Úřední deska

Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje JMK – Vyvěšeno 14. 5. 2020 / Svěšeno 30. 6. 2020

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Zobrazit nástěnku úřední desky | Archiv úřední desky