Úřední deska

Vyhlášení skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu pro usmrcování špačka obecného – Vyvěšeno 21. 8. 2019 / Svěšeno 31. 10. 2019

Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí

Zobrazit nástěnku úřední desky | Archiv úřední desky