Úřední deska

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Jesličky – Vyvěšeno 23. 7. 2019 / Svěšeno 23. 8. 2019

Krajský úřad JMK, odbor životního prostředí

Zobrazit nástěnku úřední desky | Archiv úřední desky