Úřední deska

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – Vyvěšeno 15. 5. 2019 / Svěšeno 31. 5. 2019

Městský úřad Hustopeče, odbor dopravy

Zobrazit nástěnku úřední desky | Archiv úřední desky