Archiv úřední desky

Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Obecně závazná vyhláška č. 3/2023 – Vyvěšeno 27. 9. 2023 / Svěšeno 13. 10. 2023

obec Němčičky

Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Obecně závazná vyhláška č. 2/2023 – Vyvěšeno 27. 9. 2023 / Svěšeno 13. 10. 2023

obec Němčičky

Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Obecně závazná vyhláška č. 1/2023 – Vyvěšeno 27. 9. 2023 / Svěšeno 13. 10. 2023

obec Němčičky

Záměr pachtu částí pozemků – Vyvěšeno 26. 9. 2023 / Svěšeno 12. 10. 2023

starosta obce

Svolání veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky - úterý 26. září 2023 – Vyvěšeno 19. 9. 2023 / Svěšeno 26. 9. 2023

Starosta obce

Svolání veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 5.9.2023 v 19 hodin – Vyvěšeno 29. 8. 2023 / Svěšeno 5. 9. 2023

starosta obce

Záměr pachtu – Vyvěšeno 17. 8. 2023 / Svěšeno 5. 9. 2023

Obec Němčičky

Veřejná nabídka na prodej části pozemku – Vyvěšeno 17. 8. 2023 / Svěšeno 4. 9. 2023

Starosta obce

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH – Vyvěšeno 14. 8. 2023 / Svěšeno 31. 8. 2023

MěÚ Hustopeče, odbor přestupků a silničního hospodářství

Vyhlášení skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu – Vyvěšeno 31. 7. 2023 / Svěšeno 18. 8. 2023

MěÚ Hustopeče, odbor životního prostředí

Veřejná vyhláška - zahájení společného řízení Rekonstrukce obecní komunikace Za Humny II. etapa – Vyvěšeno 14. 6. 2023 / Svěšeno 30. 6. 2023

MěÚ Hustopeče, odbor přestupků a silničního hospodářství

Veřejná vyhláška - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH – Vyvěšeno 7. 6. 2023 / Svěšeno 22. 6. 2023

MěÚ Hustopeče, odbor přestupků a silničního hospodářství

Veřejná vyhláška - POVOLENÍ UZAVÍRKY SILNIČNÍH PROVOZU NA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ ÚČELOVÉ KOMUNIKACI – Vyvěšeno 7. 6. 2023 / Svěšeno 22. 6. 2023

MěÚ Hustopeče, odbor přestupků a silničního hospodářství

Návrh závěrečného účtu za rok 2022 DSO Čistý Jihovýchod – Vyvěšeno 5. 6. 2023 / Svěšeno 23. 6. 2023

DSO Čistý Jihovýchod

Svolání veřejného zasedání – Vyvěšeno 30. 5. 2023 / Svěšeno 7. 6. 2023

starosta obce

Záměr výpůjčky – Vyvěšeno 30. 5. 2023 / Svěšeno 16. 6. 2023

Obec Němčičky

Návrh závěrečného účtu za rok 2022 (Mikroregion Hustopečsko) – Vyvěšeno 19. 5. 2023 / Svěšeno 30. 6. 2023

Mikroregion Hustopečsko

Záměr prodeje pozemků parc. č. 3319/36 a parc. č. 3319/37 – Vyvěšeno 17. 5. 2023 / Svěšeno 2. 6. 2023

Obec Němčičky

Závěrečný účet DSO Dobrá voda za rok 2022 – Vyvěšeno 11. 5. 2023 / Svěšeno 31. 7. 2023

DSO Dobrá voda

Závěrečný účet Svazku obcí Modré Hory za rok 2022 – Vyvěšeno 11. 5. 2023 / Svěšeno 31. 7. 2023

Svazek obcí Modré Hory

Záměr pronájmu částí KD – Vyvěšeno 10. 5. 2023 / Svěšeno 26. 5. 2023

Obec Němčičky

Závěrečný účet obce Němčičky za rok 2022 – Vyvěšeno 10. 5. 2023 / Svěšeno 31. 7. 2023

Obec Němčičky

Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O POVOLENÍ UZAVÍRKY SILNIČNÍHO PROVOZU NA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ ÚČELOVÉ KOMUNIKACI – Vyvěšeno 3. 5. 2023 / Svěšeno 19. 5. 2023

MěÚ Hustopeče, odbor přestupků a silničního hospodářství

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Zobrazit nástěnku úřední desky