Úřední deska

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – Vyvěšeno 13. 8. 2018

Městský úřad Hustopeče, odbor dopravy

Oznámení o termínu losování pořadových čísel volebních stran – Vyvěšeno 13. 8. 2018

Městský úřad Hustopeče

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise - volby do zastupitelstva obce – Vyvěšeno 1. 8. 2018

Obecní úřad Němčičky

Vyhlášení skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu – Vyvěšeno 31. 7. 2018

Městský úřad Hustopeče

Zveřejnění počtu členů Zastupitelstva obce Němčičky – Vyvěšeno 10. 7. 2018

Obec Němčičky

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017 – Vyvěšeno 22. 2. 2018

Obecní úřad Němčičky

Zveřejnění nepropachtovaného/nepronajatého majetku ve vlastnictví státu – Vyvěšeno 6. 2. 2018

Státní pozemkový úřad

Ceník vodného na rok 2018 – Vyvěšeno 27. 11. 2017

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Informace o zveřejnění – Vyvěšeno 23. 3. 2017

DSO Dobrá voda

Informace o zveřejnění – Vyvěšeno 23. 3. 2017

Mikroregion Hustopečsko

Informace o zveřejnění – Vyvěšeno 23. 3. 2017

Svazek obcí Modré Hory

Informace o zveřejnění – Vyvěšeno 23. 3. 2017

Obec Němčičky

Informace pro veřejnost – Vyvěšeno 25. 3. 2014

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Archiv úřední desky