Úřední deska

Veřejná vyhláška - Bezbariérové chodníky Němčičky II. etapa - oznámení zahájení společného řízení – Vyvěšeno 8. 10. 2018

Městský úřad Hustopeče, odbor dopravy

Výsledky voleb do zastupitelstva obce – Vyvěšeno 8. 10. 2018

Vyhlášení skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu – Vyvěšeno 31. 7. 2018

Městský úřad Hustopeče

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017 – Vyvěšeno 22. 2. 2018

Obecní úřad Němčičky

Zveřejnění nepropachtovaného/nepronajatého majetku ve vlastnictví státu – Vyvěšeno 6. 2. 2018

Státní pozemkový úřad

Ceník vodného na rok 2018 – Vyvěšeno 27. 11. 2017

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Informace o zveřejnění – Vyvěšeno 23. 3. 2017

DSO Dobrá voda

Informace o zveřejnění – Vyvěšeno 23. 3. 2017

Mikroregion Hustopečsko

Informace o zveřejnění – Vyvěšeno 23. 3. 2017

Svazek obcí Modré Hory

Informace o zveřejnění – Vyvěšeno 23. 3. 2017

Obec Němčičky

Informace pro veřejnost – Vyvěšeno 25. 3. 2014

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Archiv úřední desky