Úřední deska

Vyhlášení skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu pro usmrcování špačka obecného – Vyvěšeno 21. 8. 2019

Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí

Veřejná nabídka na pronájem majetku - místnost v budově OÚ – Vyvěšeno 16. 8. 2019

Starosta obce

Veřejná nabídka na pronájem části pozemku 1900/26 – Vyvěšeno 15. 8. 2019

Dražební vyhláška – Vyvěšeno 10. 4. 2019

Exekutorský úřad Zlín

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy – Vyvěšeno 4. 4. 2019

Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018 – Vyvěšeno 28. 2. 2019

Obecní úřad Němčičky

Ceník vodného na rok 2019 – Vyvěšeno 23. 11. 2018

Vodovody a kanalizace Břeclav a.s.

Informace o zveřejnění – Vyvěšeno 23. 3. 2017

DSO Dobrá voda

Informace o zveřejnění – Vyvěšeno 23. 3. 2017

Mikroregion Hustopečsko

Informace o zveřejnění – Vyvěšeno 23. 3. 2017

Svazek obcí Modré Hory

Informace o zveřejnění – Vyvěšeno 23. 3. 2017

Obec Němčičky

Informace pro veřejnost – Vyvěšeno 25. 3. 2014

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Archiv úřední desky