Úřední deska

Změna provozní doby obecního úřadu – Vyvěšeno 16. 3. 2020

Starosta obce
Provozní doba Obecního úřadu Němčičky je až
do odvolání stanovena na:
pondělí od 8.00 - 11.00 hod.
středu od 13.00 - 16.00 hod.
pouze po předchozí telefonické domluvě na tel.
774 419 835, 608 095 256.
Osobní návštěvu úřadu využívejte jen v nezbytně nutných
případech!!

Usnesení vlády č. 85/2020 ze dne 15. března 2020 – Vyvěšeno 16. 3. 2020

vláda ČR

Usnesení vlády č. 82/2020 ze dne 14. března 2020 – Vyvěšeno 16. 3. 2020

vláda ČR

Nouzový stav - usnesení vlády ČR – Vyvěšeno 13. 3. 2020

vláda ČR

Výzva k podávání projektů 2020 – Vyvěšeno 12. 3. 2020

Zastupitelstvo obce Němčičky

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019 – Vyvěšeno 27. 2. 2020

Obecní úřad Němčičky

Ceník vodného na kalendářní rok 2020 – Vyvěšeno 4. 12. 2019

Vodovody a kanalizace Břeclav a.s.

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, změna a doplnění OOP MZe – Vyvěšeno 30. 8. 2019

Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZe – Vyvěšeno 4. 4. 2019

Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018 – Vyvěšeno 28. 2. 2019

Obecní úřad Němčičky

Informace o zveřejnění – Vyvěšeno 23. 3. 2017

DSO Dobrá voda

Informace o zveřejnění – Vyvěšeno 23. 3. 2017

Svazek obcí Modré Hory

Informace o zveřejnění – Vyvěšeno 23. 3. 2017

Obec Němčičky

Informace pro veřejnost – Vyvěšeno 25. 3. 2014

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Archiv úřední desky