Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021

Datum: 27. 9. 2021

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky

  • platným občanským průkazem,
  • platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem

Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voliče neplatný.

Hlasování na voličský průkaz https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22313842&doctype=ART

Hlasování v zahraničí https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22313850&doctype=ART

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku. V takovém případě volejte na číslo 774 419 835.