Veřejné zasedání zastupitelstva obce - úterý 28. května 2019 2019 v 19 hodin

Datum: 21. 5. 2019

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Němčičky se koná v úterý 28. května 2019 v 19 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
 3. Pověření starosty k provádění rozpočtových opatření
 4. Schválení firmy na rekonstrukci komunikace Haltýř a Záhumení
 5. Smlouva na dotaci Jihomoravský kraj
 6. Žádost TJ na proplacení prací dle pachtu
 7. Individuální žádosti o finanční podporu – občanské projekty
 8. Výpůjčka KD hody
 9. Návratná finanční výpomoc stárci
 10. Různé
 11. Závěr