Veřejné zasedání zastupitelstva obce - úterý 23. dubna 2019 v 19:30 hodin

Datum: 11. 4. 2019

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Němčičky se koná v úterý 23. dubna 2019 v 19:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program jednání: 1. Zahájení   2. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání   3. Rekosntrukce budovy školy - smlouva o dílo   4. Prodej pozemku parc. č. 2182/184   5. Rozpočtové opatření č. 3/2019   6. Účetní závěrka ZŚ Němčičky   7. Různé   8. Závěr