Veřejné zasedání zastupitelstva obce - úterý 15. prosince 2020

Datum: 9. 12. 2020

Veřejné zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v úterý 15. prosince 2020 v 18:00 hod. v kulturním domě v Němčičkách. 

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
 3. Smlouva E.on – věcné břemeno
 4. Rozpočtové opatření 12/2020
 5. Rozpočet na rok 2021
 6. Návrh rozpočtového výhledu na období 2022 – 2023
 7. Smlouva CET dodatek chodník pod OÚ
 8. Smlouva CET dodatek stání – základ
 9. Smlouva – pan Ing. Procházka – zpracování projektu - komunikace Za humny II. etapa
 10. Smlouva ARTENDR – zpracování dotace na komunikace MMR
 11. Žádost o prominutí nájmu KD – TJ Sport Němčičky
 12. Doplatek za zeď u sběrného dvora – Pavel Stávek
 13. Různé
 14. Závěr