Veřejné zasedání zastupitelstva obce - středa 24. července 2019 v 19:30 hod.

Datum: 15. 7. 2019

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Němčičky se koná ve středu 24. července 2019 v 19:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program jednání:

  1. Zahájení
  2. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
  3. Smlouva o úvěru č. 0495332129 s Českou spořitelnou, a.s.
  4. Rozpočtové opatření č. 7/2019
  5. Různé
  6. Závěr