Veřejné zasedání zastupitelstva obce - čtvrtek 21. června 2018 ve 20 hodin

Datum: 6. 6. 2018

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Němčičky se koná ve čtvrtek 21. června 2018 ve 20 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Němčičky se koná ve čtvrtek 21. června 2018 ve 20 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Program jednání: 1. Zahájení   2. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání 3. Rozpočtové opatření č. X/2018   4. Závěrečný účet obce Němčičky za rok 2017 5. Účetní závěrka obce Němčičky za rok 2017   6. Volba členů stavebního výboru   7. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK – Dožínky 2018 a sjezd rodáků a přátel obce   8. Smlouva o zřízení věcného břemene č.: HO-014330048564/001   9. Smlouva o zřízení věcného břemene č.: HO-014330048334/001   10. Smlouva o zřízení věcného břemene č. HO-014330048563/001   11. Plán rozvoje sportu v obci Němčičky na období 2018 – 2025   12. Rekonstrukce ZŠ a MŠ Němčičky   13. Různé   14. Závěr.