Veřejné zasedání zastupitelstva obce - středa 19. září 2018 ve 20 hodin

Datum: 10. 9. 2018

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Němčičky se koná ve středu 19. září 2018 ve 20 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program jednání: 1. Zahájení   2. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání   3. Žádost o zábor obecního pozemku u č. p. 298   4. Žádost o opravu nebo přeložení kanalizace u č. p. 71   5. Žádost o využívání sálu KD pro kroužek stolního tenisu   6. Žádost o výpůjčku KD – 27.10.2018 – benefiční dušičková akce pro varhany   7. Žádost o výpůjčku nádvoří a KD – 23.12.2018 – Zpívání u vánočního stromu   8. Žádost o výpůjčku KD – 16.02.2019 – krojovaný ples   9. Žádost o pronájem KD – 29.09.2018 – soukromá akce   10. Různé 11. Závěr