Veřejné zasedání zastupitelstva obce - čtvrtek 15. dubna 2021

Datum: 8. 4. 2021

Veřejné zasedání zastupitelstva obce se uskuteční ve čtvrtek 15. dubna 2021 v 18:00 hod. v kulturním domě v Němčičkách. 

Program jednání:

1.      zahájení

2.      kontrola plnění úkolů z minulého zasedání

3.      rozpočtové opatření 3/2021

4.      smlouva s TJ Sport Němčičky - nájem

 5.      smlouva oprava kanalizace pod KD

 6.      prodej pozemku č.3351/40

 7.      směna pozemku č. 3351/43 + doplatek

 7.      směna pozemku č. st. 574 (1m2) a 573 (2m2)

 8.      pronájem části pozemku č.4323

 9.      smlouva na dodělávky na škole

10.     smlouva o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb

11.     volba dozorčí rady Domovinka o.p.s.

12.     Různé

13.     Závěr