Veřejné zasedání zastupitelstva obce - středa 17. února 2021

Datum: 12. 2. 2021

Veřejné zasedání zastupitelstva obce se uskuteční ve středu 17. února 2021 v 19:00 hod. v kulturním domě v Němčičkách. 

Program jednání:

1.      Zahájení

2.      Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání

3.      Rozpočtové opatření č. 1/2021

4.      Žádost o finanční příspěvek pro TJ SPORT Němčičky

 5.      Úprava výše nájmu pro byt v budově úřadu

 6.      Doplatek za střešní krytinu

 7.      Směrnice – zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

 8.      Mimořádná odměna starostovi obce podle § 76 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

 9.      Nákup osobního automobilu

 10.    Různé

11.    Závěr