Veřejné zasedání zastupitelstva obce - středa 30. června 2021

Datum: 22. 6. 2021

Veřejné zasedání zastupitelstva obce se uskuteční ve středu 30. června 2021 v 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ.  

Program jednání:

  1. Zahájení
  2. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
  3. Pronájem pozemku u ZD
  4. Nákup obecního vozidla
  5. Závěrečný účet obce
  6. Různé
  7. Závěr