Veřejné zasedání zastupitelstva obce - středa 12. prosince 2018 ve 20 hodin

Datum: 4. 12. 2018

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Němčičky se koná ve středu 12. prosince 2018 ve 20 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program jednání: 1. Zahájení   2. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání   3. Rozpočet na rok 2019, rozpočtový výhled na období 2020-2021   4. Oznámení pro matriční úřad Velké Pavlovice   5. Smlouva č. 1030046707/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene   6. Smlouva o právu provést stavbu – cyklostezka   7. Žádost o finanční příspěvek na Dodělanou mužáků   8. Žádost o finanční příspěvek pro Malovaný kraj z.s.   9. Žádost o finanční příspěvek pro STP Bořetice   10. Žádost o využití kulturního domu – florbal ženy   11. Žádost o výpůjčku kulturního domu – pátek 14. prosince 2018 – florbalový turnaj   12. Žádost o výpůjčku kulturního domu – Dodělaná mužáci – sobota 22. prosince 2018   13. Žádost o pronájem kulturního domu – sobota 4. května 2019 – soukromá akce   14. Různé   15. Závěr